-  Onze website laat jullie meegenieten van verschillende
hobby-kunstenaars elk met hun eigen creatie. ->

- In de eerste kolommen geven we een korte beschrijving
over de bestaande materialen die nodig zijn om de
kunstvormen te kunnen creeren.
Met dank aan  https://nl.wikipedia.org 

 

Wij stellen ons graag even voor : Het dagelijks bestuur :

 

Magda De Schepper :

-- Bestuurslid starter 2014
-- Contact persoon.
-- Designer web, krant 
-- Financiën 

Walter Beyens :        

-- Bestuurslid 
-- Verantwoordelijke drukwerk
-- Verslaggever vergaderingen
-- Algemeen medewerker

Maria Vandenabeele :

-- Bestuurslid 
-- Opvolging wetgeving- documenten
-- Verantw. dossiers
-- Algemeen medewerker

Roland Versluys :

-- Bestuurslid
-- Materiaalmeester
-- Opvolging aktiviteiten
-- Algemeen medewerker

 

Philippe Depoortere :

-- Bestuurslid
-- Coördinatie medewerkers
-- Opvolging aktiviteiten
-- Algemeen medewerker

 

Freddy Synaeve

-- Bestuurslid
-- Vrij Atelier medewerker
-- opvolging aktiviteiten
-- Algemeen medewerker

 

Contact / artfromlove@skynet.be