Naam : Walter Beyens

Kunstvorm : Schilderen, tekenen, grafiek

Woont en werkt in Bredene. Zelfs na het beëindigen van zijn hogere studies en specialisaties in het maritieme en logistieke, bleef de passie voor het artistieke.Geïnspireerd door zijn mama (zelf oud-studente Academie Antwerpen) begon Walter zelf  in 1988 zijn artistieke opleiding aan de kunstacademie van Antwerpen, district Merksem, waar hij Grafiek volgde in avondonderwijs. Een opleiding die hij evenwel diende te stoppen in 1991 toen hij om wille van zijn beroepsactiviteiten zich verplaatste van de haven van Antwerpen naar Zeebrugge. 
Wegens tijdsgebrek kwam het er niet meer van deze studie af te werken.
Omdat evenwel de passie voor het artistieke bleef en hij jaren later eindelijk tijd zag een verdere opleiding te volgen, begon hij in 2009 een opleiding Schilderkunst aan de Kunstacademie van, een opleiding die hij met succes beëindigde. In zijn werken komt duidelijk zijn voorkeur van het figuratieve samen met een grafische vormgeving naar voor. Felle kleuren in vlakken en kleurcontrasten is wat hem het meeste aanspreekt. Ook al lijkt het op het eerste gezicht niet echt duidelijk te zijn, en lijken zijn werken soms op klassieke ansichtkaarten, toch heeft voor hem elk werk een diepere, meestal sociale betekenis voor hem die hij haalt uit zijn onmiddellijke omgeving. De zee speelt zoals iedere kustbewoner een zekere rol voor hem, niet alleen omdat hij nu al enkele decennia aan zee woont, maar ook de familie van zijn echtgenote hebben allemaal een nauwe band met onze zee. Zo heeft zijn schoonbroer nog meegevaren op de Amandine, een monument in Oostende voor wat betreft de zeevisserij.

Expo's

Cultureel centrum Wielingen te Wenduine in 1996 en 1997,

Maritiem instituut te Oostende 2009,

Occasionele werken tentoongesteld de laatste jaren in het Fort Napoleon en het schoolschip Mercator.

Deelnemer ‘Buren bij Kunstenaars’ editie 2013 en 2014 als lid van de Kraakpanders in Oostende,

2015 in het "Wackerbout" te Bredene.

DuneArt Bredene

Kunsthappening Bredene